Doelstellingen

Het belangrijkste doel van het project bestaat erin het gezondheidszorgonderwijs uit te breiden met de competentie ‘empathie’.
Maar wat is empathie precies? Dat is het vermogen om te begrijpen en te voelen wat iemand anders ervaart. Het is het vermogen om zich in iemands situatie te verplaatsen en te voelen wat een ander voelt.
Het doel van het project is duidelijk te maken wat empathische communicatie in de gezondheidszorg inhoudt. Hiertoe zal het project een curriculum, afgestemd op EKK-niveau 5 en 7 (hogeschool- en universitaire opleidingen), lesmateriaal, educatieve video’s en een complete docentengids opleveren.

Om dit waar te maken streeft het project vier doelen na.


1. Een curriculum en materiaal rond empathische vaardigheden ontwikkelen, ISO-gecertificeerd en gebaseerd op de huidige onderzoeksgegevens en de feedback van patiënten over hun persoonlijke ervaringen, ideeën en verwachtingen (voor het hogeschool- en universitair onderwijs)

2. Dit curriculum gebruiken om hoogwaardige virtuele scenario’s te creëren op het vlak van empathische communicatie die

a. een consistente klinische communicatie-ervaring opleveren;

b. het zelfvertrouwen van de studenten bij de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden versterken, doordat ze in een veilige omgeving kunnen oefenen;
c. studentenfeedback voorzien op het vlak van sterktes en verbeterpunten.

3. (Sectorspecifieke) VR-video’s en educatieve video’s creëren om de empathische competentie te ontwikkelen.

4. Docenten en lesgevers ondersteunen bij het integreren van VR in hun lessen/opleidingen, door hun vaardigheden op dit vlak te versterken.

De doelgroepen van het project ‘Empathy In Health’ zijn dus zowel studenten in de hogeschool- en universitaire opleidingen als de instituten die deze opleidingen aanbieden.