IO2. Certificatieschema voor de certificering van curricula en materialen

Alle lesmateriaal en curricula die uit het project zullen voortkomen, zullen volgens het certificatieschema gecertificeerd worden. Het certificatieschema zal de principes en vereisten voor de certificering van lesmateriaal en curricula omvatten.

The certification scheme is not a public document, therefore it cannot be available through the website of the project.