Europees kwalificatiekader (EKK)

Het Europees Kwalificatiekader (EKK) is een gemeenschappelijk Europees referentiekader om kwalificaties, over verschillende landen en systemen heen, begrijpelijker te maken. Het EKK omvat kwalificaties op alle niveaus en binnen alle subsystemen van onderwijs en opleidingen, en geeft een uitvoerig overzicht van kwalificaties in de 39 Europese landen die er momenteel bij betrokken zijn.
Het EKK-systeem bestaat uit acht referentieniveaus die gedefinieerd worden als leerresultaten. Deze leerresultaten geven weer wat iemand kent, begrijpt en kan uitvoeren.
Het belang van het EKK-systeem ligt in het ondersteunen van de grensoverschrijdende mobiliteit van studenten en werknemers en het levenslang leren in heel Europa.

Bron: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf