IO1. Kwalificatiekader: Empathische communicatie in beroepen uit de gezondheidszorg

Het doel van de eerste intellectuele output (IO) is de ontwikkeling van twee kwalificatiekaders die uit hoofdstukken en leerresultaten bestaan. Het ene kwalificatiekader zal gericht zijn op studenten uit het universitair onderwijs, het tweede op studenten uit het hogeschoolonderwijs. De innovatieve aard van deze IO berust op de opmaak van een lijst met leerresultaten voor een zachte, transversale competentie in een specifieke sector.