Φωτογραφίες

1η Διακρατική συνάντηση του έργου ‘Empathy in Health care’ στην Κύπρο 31 Οκτωβρίου 2019 – 01 Νοεμβρίου 2019

2η Διακρατική συνάντηση του έργου ‘Empathy in Health care’ μέσω Zoom, 17 Ιουνίου 2020

3η Διακρατική συνάντηση του έργου ‘Empathy in Health care’ μέσω Zoom, 3 Ιουλίου 2020

4η Διακρατική συνάντηση του έργου ‘Empathy in Health care’ μέσω Zoom, 7 Σεπτεμβρίου 2020

5η Διακρατική συνάντηση του έργου ‘Empathy in Health care’ μέσω Zoom, 18 Φεβρουαρίου 2021