Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις

E1 – Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο
Ημερομηνία: Θα ανακοινωθεί
Χώρα: Κύπρος

E2 – Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Βέλγιο
Ημερομηνία: Θα ανακοινωθεί
Χώρα: Βέλγιο

E3 – Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Γερμανία
Ημερομηνία: Θα ανακοινωθεί
Χώρα: Γερμανία

E4 – Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Ημερομηνία: Θα ανακοινωθεί
Χώρα: Ελλάδα