Τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας (VR technology)

Η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας αφορά μια τεχνολογία υπολογιστή που βασίζεται σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον, τοποθετώντας τον χρήστη μέσα στην εμπειρία.
Ο χρήστης με αυτόν τον τρόπο αλληλοεπιδρά με το εικονικό περιβάλλον σε ένα κόσμο τριών διαστάσεων (3D world).
Η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας μέσω προσομοίωσης περιλαμβάνει εκτός από την όραση και πολλές άλλες αισθήσεις όπως η ακοή, το άγγιγμα κ.τ.λ..

Η χρήση πολλών αισθήσεων οδηγεί σε πιο αποτελεσματική συμμετοχή του εγκεφάλου, αναπτύσσοντας έτσι τη συναισθηματική συμμετοχή του ατόμου.

Με βάση το πιο πάνω, η χρήση της εικονικής πραγματικότητάς δεν περιορίζεται σε παιχνίδια και ψυχαγωγία, αφού έχει επίσης βρει δράση για εκπαιδευτική και επαγγελματική χρήση.
Το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο στην τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας είναι η οθόνη κεφαλής (HMD), η οποία έχει μια μικρή οθόνη μπροστά από τα μάτια και καλύπτει την περιφερειακή όραση. Αυτή η τεχνολογία είναι εξοπλισμένη με πρόσθετα χειριστήρια χεριών που έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν στο χρήστη μια επιπλέον κινησιολογική εστίαση .